Juniperus squamata Meyeri, Смрика синя кедровидна Майери

Произход: Китай

Хабитус: Бавнорастяща, достигаща 3 метра височина, прави клони, по които са наредени много наклонено растящи малки клонки, краищата, на които се свеждат надолу.

Листа: До 8мм дължина, силно сребристи, особено от долната страна.

Местообитание: Умерени изисквания, обработени почви.

Използване: отделни насаждения, големи алпинеуми, на фон на други дървета.

Особености: устойчива към замърсяване. Важно е в края на май да се съкращават клонките, за да расте гъсто и да не се оголва. Много издръжливо