Juniperus squamata Blue Star, Смрика синя джуджеста Блу Стар

Произход: Култивар

Хабитус: много ценна, бавно растяща, кръгла джуджеста хвойна. Достига 1 метър височина и 1,5-2м в диаметър. Годишно расте по 3см височина и 6см в диаметър.

Листа: Гъсторастящи, заострени и сребристи иглички.

Местообитание: Слънчеви места, От сухи до влажни, леки и рохкави почви. Расте и на мого бедни почви. От кисели до алкални. Обработени почви.

Използване: могили, алпинеуми, групи..

Особености: Обича слънчеви участъци, силно зимоустойчиво.