Juniperus squamata Blue Carpet, Смрика сребриста нискорастяща Блу Карпет

Произход: Култивар

Хабитус: Ценна бавнорастяща хвойна, нискостелеща се форма. Тънки и дълги, гъсти клонки, образуваща неравномерен килим. Върховете на клонките са по-светли и леко увиснали. Височина 0.3-0.5м височина и 1,5-2метра ширина. Годишен прираст 10-15см ширина и 3см височина.

Листа: Наситено сини игловидни листа, гъсторастящи, заострени 6-10мм дълги.

Местообитание: Слънчеви места, обработени почви. От сухи до влажни, леки и рохкави почви. Расте и на мого бедни почви. От кисели до алкални

Използване: отделни насаждения, алпинеуми, групи, паркови ливади и каскади.

Особености: Обича слънчеви участъци, силно зимоустойчиво.