Picea abies, Обикновен смърч

Picea abies, Обикновен смърч

Произход: Северна, централна и източна Европа

Хабитус: Изправео конусовидно дърво с хоризонтални клони, достига до 50 м. височина и 1-1,5 метра в ширина на ствола.

Листа: Иглици- четириръбести, дълги 15-35 mm, разположени нагъсто по цялата обиколка на клонките. тъпи, тъмно зелени ,с незабележими сребристи линии.Разположени са единично върху клонките на къси вдървеняли дръжки, които остават след опадването на листата и правят клонките грапави.

Плодове: Конусовидни шишарки 9-17 см. дълги и 4 см. широки. Те първоначално са изправени, червеникави, дълги са около 3-4 cm и се развиват на върха на клонките; узряват същата година. Зрелите шишарки висят надолу, дълги са около 9 - 17 cm. Цъфти април-юни

Местообитание: 1400-2000 м.н.в.Слънчеви или полусенчести места, свежа, некарбонатна, кисела почва. Висока влажност на въздуха и прохладен климат.  Избюгва сухите и горещи, а също така и преовлажнени участъци.

Използване: За единични и групови насаждения. Градини и големи паркове. Понася резитби и е подходящ за живи огради.

Особености: Зимоустойчиво, ярко слънце, устойчива на суши.Кореновата система е плитко разположена, поради което смърчът по-лесно бива събарян от силен вятър в сравнение с другите видове иглолистни дървета. Не е ветроустойчив, неподходящ за крайбрежни области.