Juniperus media Old Gold, Смрика жълта храстовидна Олд Голд

Juniperus media Old GoldПроизход: Култивар

Хабитус: Бавно и компактно растящ храст. Плосък разтлан хабитус, достига 1м височина и 2-2,5м диаметър. Годишен прираст е 5см на височина и 15см в диаметър. По-разстлан и по-бавно растящ от Phitzeriana Aurea.

Листа: Много красив златно жълт цвят. През цялата година интензивно жълти.

Местообитание: Слънце до сянка, на всякакви почви.

Използване: отделни насаждения, големи алпинеуми, могили.

Особености: Слънчеви участъци. Студоустойчив, непретенциозни, понася на атмосферно замърсяване и издържат на градски условия.