Juniperus horisontalis Glauca, Смрика синя хоризонтална

Juniperus horisontalis GlaucaПроизход: Култивар

Хабитус: Ниско лежаща на земята форма, достига до 3м ширина и максимум 30см височина. Образуваща килим форма с нишковидни клонки.

Листа: Люспести, близо стоящи едни до други. Стоманено сини.

Местообитание: Слънчево до лека сянка. От сухи до влажни, леки и рохкави почви. Расте и на мого бедни почви.

Използване: За озеленяване на откоси и склонове, над подпорни стени. За отделни насаждения, алпинеуми, могили.

Особености: Невзискателно силно издържливо растение, обича ярко слънце. Зле понася тежка сянка. Силно студоустойчив, толерантен към индустриална и градска среда. Понася летните жеги.