Juniperus communis Repanda, Смрика обикновена стелеща Репанда

Енциклопедия - Juniperus communis Repanda, Смрика обикновена стелеща РепандаПроизход: Ирландия

Хабитус: Достига 1.5-2 метра ширина и 30-50см височина, растяща на всички страни и ниско лежащи на земята клонки формираща кръгла форма. Бавно растяща.

Листа: Многочислени синьо-зелени иглички.

Местообитание: Расте на всякакви обработени почви.

Използване: Почвопокривно.

Особености: Зимоустойчиво и устайчив на замърсяване