Juniperus communis Hibernica, Ирландска Смрика Хиберника

Juniperus communis HibernicaПроизход: Култивар

Хабитус: Колоновидна форма, достига 3-5 височина. Гъст хабитус, расте право нагоре.

Листа: Бодливи синьо-зелени иглички, 5-7мм дължина

Плодове: Кръгли до овални, приличат на боровинки. Първоначално зелени, после със синьо-черна окраска, когато узреят.

Местообитание: Невзискателен. Расте дори и на много бедни почви.

Използване: Солитер, групи, алпинеуми.

Особености: Зимоустойчиво