Juniperus chinensis Blaauw, Смрика китайска Блау

Juniperus chinensis BlaauwПроизход: Интродуцирано от Япония през 1924г.

Хабитус: Храстовидна, обратно конусовидна форма, с многобройни гъсти клонки, бавно растящ. Достига 1,5-2м височина.

Листа: Перести, гъсти, сиво-сини.

Местообитание: Слънчеви до леко сенчести места. Приспособява се към всякакви местообитания и почви. Расте добре на обработени, кисели до алкални почви, богати и влажни почви.

Използване: Солитер, групи, алпинеуми.

Особености: Зимоустойчиво, устойчив на градска среда и атмосферни замърсявания.