Cupressocyparis leylandii, Купресокипарис лейланди

Енциклопедия - Cupressocyparis leylandii, Купресокипарис лейланди

Произход: Хибрид от Chamaecyparis nootkatensis и Cupressus macrocarpa

Хабитус: Много бързо растящ вид, в млада възраст е тясно колоновиден, а по-късно се разширява. Достига 15-20м височина, 3-5метра в диаметър. Годишен прираст 40см височина.

Листа: Перести, светлозелени или ярко зелени до тъмно зелени

Местообитание: Обработени, култивирани почви. Много приспособим към всички почви.

Използване: Подходящ за отделни насаждения или за високи живи огради, като защитно насаждение.

Особености: Устойчиво, здраво и средно студоустойчиво растение. Устойчиво на болести, понася летните жеги добре. Устойчив на вятър и средно устойчив на атмосферно замърсяване. Форми C.l. Castlewellan Gold, C.l.Gold Rider