Chamaecyparis law. Alumi, Лъжекипарис “Алуми”

Chamaecyparis lawsoniana Alumi, Лъжекипарис “Алуми”Произход: Култивар

Хабитус: Колоновидна в млада възраст, по-късно придобива конична форма. Клоните са гъсто разположени, плоски и меки, достигат до земята. (8)10-15 метра височина, 3-4 метра в диаметър. Годишен прираст 20-25см височина и 10см в диаметър

Листа: Противоположно разположени, близко разположени до клонката, синьо-зелен, а в по-зряла възраст сиво-син

Плодове: малки шишарки, без декоративен ефект

Местообитание: Слънчеви до леко засенчени места, предпочита по-защитени от вятър места. Не много сухи градински почви, най-добре на влажни, богати, песъкливи почви, слабо кисели до алкални

Използване: Подходящ за живи огради, единично засаждане и групи в градини и паркове.

Особености: Съвсем зимоустойчиво растение, издържа и на сенчести места. Невзискателно, устойчив на замърсен въздух. На сухи местообитания страда от зимни студове. Форма Ch.law. Alumigold – жълти листа и по-бавен растеж.