Цени за затревяване

Цени за затревяване

Цената на затревяването варира според сложността на терена в рамките на:

цена за затревяване със семена: 3,00-5,00лв на кв.м. без ДДС

включва: фрезоване ако се налага, подравняване с гребла, валиране, фино подравняване, засяване на семена от подходящата тревна смес, вкопаване на семената, валиране, първо поливане, първа коситба, подсяване на местата, където не е изникнала.

цена за полагане на тревен чим: 15,00-19,00лв на кв.м. без ДДС

включва: доставка на чима, фрезоване ако се налага, фино подравняване на терена, поставяне на тревния чим, валиране, поливане.

 

В цената не влиза насипване и разстилане на земя ако се налага. Също и почистване от строителни отпадъци и растителност.

За обекти над 2,5 декара - отстъпки!!!