Abies nordmaniana, Кавказка ела

Abies nordmaniana, Кавказка ела)Произход: Кавказ

Хабитус: Широко Пирамидално дърво, височина 25-30м със силни равномерно разположени клони.

Листа: Лъскави тъмнозелени иглички, от долната страна с две бели ивици.

Плодове: Шишарки 20см височина и 5см ширина, в млада възраст са зелени, а накрая стават тъмно кафяви.

Местообитание: Предпочита места с висока влажност на въздуха и влажни и богати почви.

Използване: За големи градини и паркове, а също така и гори

Особености: Напълно студоустойчива, лесно приспособима към топли и сухи места, но не е подходяща за места с тежки атмосферни замърсявания.