Abies concolor, конколорка

Енциклопедия - Abies concolorПроизход: Западни щати / Колорадо

Хабитус: Бързо растящо, късно разпускащо клоните дърво, достига 25-40м височина, пирамидална корона и хоризонтално разположени клони

Листа: Сърповидни от 4-6см дълги, меки със синьо-зелен налеп.

Плодове: Цилиндрични шишарки 7-12см височина, в млада възраст имат червеникав отенък.

Местообитание: Расте на всякакви почви.

Използване: Солитер за големи градини и паркове.

Особености: Устойчива на дим, сухо и студоустойчива