Доставки на растителност

Доставки на едроразмерна растителност, растения които не можете да съберете в колата си или нямате необходимият транспорт, при желание от ваша страна за доставка е необходимо да се свържете с екипа за доставка и да се разберете за дата и час, които ще можем да ви ги доставим телефоните са : 

+359896885919  Георги Божилов

+359896885916  Симеон Божилов