Juniperus sabina, Смрика обикновена, сабина

Juniperus sabinaПроизход: южна Европа и средиземноморие, средна Азия, Кавказ, Сибир

Хабитус: Стелеща форма с разстлани клони, достига 1.50см височина и 4-5 метра в ширина.

Листа: Тъмно зелени иглички.

Плодове: Овални приличащи на боровинка 5-7мм диаметър синьо-черни

Местообитание: Слънчеви или полусенчести места, на всякакви почви.

Използване: за единични и групови насаждения, хълмове.

Особености: Устойчива на промишлени замърсявания, силно зимоустойчиво, ярко слънце, устойчива на суши.