Цени за поддържане, абонамент

Цени за поддържане, абонамент

 

Посещения в месеца 1 на 2 на   4 на
Площ за поддържане /м2/ месец /лв/ месец /лв/   месец /лв/
до 200 80 140   240
до 400 100 170   280
до 600 120 200   350
до 900 150 250   420
до 1200 180 300   550
до 1500 220 400   700

* При квадратура над 1500м2, цената се договаря с конкретно офериране от наша страна

Годишната абонаментна поддръжка на зелените площи включва следните дейности:

1. Окопаване и плевене на дървесна, храстова и цветна растителност

2. Подрязване на храстова растителност и жив плет

3. Торене с амониева селитра и NPK

4. Косене и грапене на тревните площи

5.Валиране на тревните площи

6.Оформяне на кантовете

7.Почистване и отстраняване на сухите листа и клони

8. Зазимяване и отзимяване на растителността и поливна система

В цената не влиза насипване на оборска тор или борови кори, както и засаждане на

растителност и затревяване на нови площи, при изискване същите се договарят

допълнително.

Цените са ориентировъчни, след оглед на място си запазваме правото на леки корекции.

 !!! цените са без ДДС