• Градински център Божилови- озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на дворове, затревяване, разсадник

Градински център Божилови предлага озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на дворове, затревяване, декоративен разсадник:

  • Продажба на декоративни растения за външно озеленяване, собствено производство и внос.
  • Проектиране и изпълнение на екстериорно озеленяване - частни и обществени зелени площи, хотели, паркове, крайпътно озеленяване.
  • Затревяване
  • Алпинеуми
  • Водни площи
  • Поддръжка на зелени площи
  • Изграждане на автоматизирани поливни системи
  • Зелен паркинг с пластмасови паркингови елементи
  • Покривно озеленяване
  • Укрепване на скатове

 


 



Градински център Божилови- озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на дворове, затревяване, разсадник